Meer achtergrond

Wij vinden het belangrijk dat anticonceptie beschikbaar en toegankelijk wordt voor iedereen. Op dit moment wordt anticonceptie alleen vergoed tot 21 jaar, en dan valt het vaak nog steeds binnen het eigen risico. Dat zorgt ervoor dat vrouwen het grootste deel van de kosten dragen en dat er voor sommige vrouwen een financiële drempel bestaat voor het gebruik van anticonceptie. In juni dit jaar startte Bureau Clara Wichmann samen met DeGoedeZaak een petitie. Deze werd maar liefst 55.000 keer ondertekend en diende we in ter ondersteuning van de motie Ploumen. De motie werd niet aangenomen. Daarom stappen Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak naar de rechter.

Waarom streven jullie niet naar anticonceptie terug in het basispakket?

De Minister beslist jaarlijks over hetgeen er in het basispakket wordt opgenomen. Of anticonceptie moet worden vergoed is echter geen politieke beslissing. Uit verdragen die Nederland heeft ondertekend, blijkt dat anticonceptie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Uit wat voor potje dat komt, is dan niet relevant.

Wat hebben we al gedaan?

Op 16 oktober verstuurden onze advocaten een sommatie aan Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport. In deze brief wordt duidelijk gemaakt aan de Staat wat het juridische probleem is en worden de zorgen uitgesproken dat anticonceptie nog steeds niet voor iedereen toegankelijk is.

“Op 26 september 2019 werd Wereld Anticonceptiedag gevierd. Daarbij is stilgestaan bij het enorme belang van anticonceptie. Tegelijkertijd is ook geconstateerd dat – zelfs nu in Nederland – de toegang tot anticonceptie nog onvoldoende is. Daarom wenden wij ons – namens Bureau Clara Wichmann – tot u met volgende.” Lees hiernaast de volledige brief.

Dit zijn jouw advocaten

Arjan Kleinhout

Arjan werkt sinds 2005 als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en is in 2014 benoemd tot Counsel in de Litigation-praktijk. Arjan is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, inclusief Europees recht en mensenrechten. Arjan is betrokken bij diverse pro bono-initiatieven. Arjan procedeert vaak bij Nederlandse en Europese rechters en verzorgt regelmatig cursussen/publicaties.

Renate Keijser

Renate werkt sinds 2018 als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in de Litigation-praktijk. Ze interesseert zich voor het civiele recht en het procesrecht in het bijzonder. Renate studeerde cum laude af van de Rijksuniversiteit Groningen in privaatrecht en international commercial law.

Meer vragen over de rechtszaak?

Over de behandeling van deze zaak zijn afspraken gemaakt tussen Bureau Clara Wichmann en De Brauw Blackstone Westbroek. Met inhoudelijke vragen over de rechtszaak, kunnen mede-eisers zich richten tot Bureau Clara Wichmann.

Lees hier de Veelgestelde vragen.
Meer weten? Mail naar info@clara-wichmann.nl