Veelgestelde vragen

De Rechtszaak

Waarom is deze rechtszaak van belang?

Anticonceptie is een zaak voor iedereen: het creëert voor vrouwen seksuele autonomie en keuzevrijheid ten aanzien van het ouderschap. Dit zorgt ervoor dat mensen financieel zelfstandig zijn en toegang hebben tot onderwijs. Naast henzelf komt dit de maatschappij als geheel ten goede.

Daarom willen wij dat alle anticonceptie voor alle mensen van boven de 21 jaar wordt vergoed door de overheid. Momenteel wordt alleen anticonceptie tot 21 jaar vergoed, maar moeten mensen boven die leeftijd de rekening zelf betalen. Deze rekening kan hoog oplopen en komt vaak bij de vrouw terecht. 96% van de mensen die anticonceptie gebruiken, is vrouw.

In verschillende internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), het VN-vrouwenverdrag en richtlijnen van de Europese Unie is het recht op anticonceptie juridisch vastgelegd. Wij willen dat de Nederlandse overheid zich aan deze, door haar zelf ondertekende, verdragen houdt.

Ons doel is: anticonceptie, gratis, en voor iedereen.

Is het niet de taak van de politiek om de inhoud van het basispakket te bepalen?

Het is een politieke beslissing van de minister of anticonceptie in het basispakket wordt opgenomen. Wat echter niet een politieke beslissing zou moeten zijn, is of anticonceptie door de overheid wordt vergoed op welke manier dan ook. Dit is een beslissing die gevoed moet worden door onder andere de verdragen die Nederland heeft ondertekend en het algemeen belang.

Hoe lang duurt een procedure?

Dit ligt aan het verloop van de procedure. In eerste instantie gaan we naar de rechtbank. Voordat we daar worden uitgenodigd en er uitspraak is gedaan, zijn we zo een jaar verder. Als we dit verliezen, kunnen we nog in hoger beroep bij het Gerechtshof, en daarna eventueel nog in cassatie bij de Hoge Raad. Mochten we al deze juridische mogelijkheden moeten benutten, kan de procedure in totaal wel 14 jaar duren.

Wat als we de rechtszaak winnen?

Dan ligt er een rechterlijke uitspraak met een duidelijke boodschap aan politiek Den Haag. Indien de rechter ons in het gelijk stelt, wordt er daarmee een afdwingbare verantwoordelijkheid voor de Nederlandse staat gecreëerd om anticonceptie gratis toegankelijk te maken voor alle mensen in Nederland. Als de politiek dit snel oppakt, hebben we ons doel bereikt!

Wat als we de rechtszaak verliezen?

Ten eerste gaan wij onze uiterste best doen om deze zaak niet te verliezen. Reproductieve rechten zijn van dusdanig belang dat wij onze tanden in deze zaak zullen zetten. Mochten wij de rechtszaak toch verliezen dan hebben wij geprobeerd de roep die uit de grote hoeveelheid handtekeningen klonk ingezameld door de petitie in juli 2019, met daden hebben bijgezet. De hoeveelheid mede-eisers heeft nogmaals het belang benadrukt waarvan wij hopen dat dit de politiek aan zal zetten om anders te besluiten bij de volgende begroting. Daarnaast staat ook de mogelijkheid tot hoger beroep open en wij kunnen doorprocederen tot de Hoge Raad. Mochten we uiteindelijk echt verliezen, zijn hier geen consequenties aan verbonden voor de mede-eiser: jij dus.

Meeprocederen

Meeprocederen is niet meer mogelijk in deze rechtszaak. Je kunt ons nog wel steunen met een donatie.

Hoe kan ik de rechtszaak steunen?

Hoe kan ik mijn steentje bijdragen?

Je kunt een donatie doen om ervoor te zorgen dat wij een grondige, onafhankelijke procedure kunnen voeren en deze tot aan de laatste rechterlijke instantie kunnen doorprocederen.